Page 1 - TU br.15
P. 1
Broj 15 TU! / 2016. Specijalizovani magazin za turizam i ugostiteljstvo ISSN 2334-8828 Broj 15 / TU! Specijalizovani magazin za turizam i ugostiteljstvo l 2016. l Besplatan primerak Tema broja: PLAĆANJE MUZIČKE NAKNADE U UGOSTITELJSTVU www.tumagazin.rs Jelovnik: AMBAR, BEOGRAD Kafa: NAJBOLJI SRPSKI BARISTA SE SPREMA U DABLIN Vinovnik: KAKOFONIJA Putopis: KRF - SERENISIMA
   1   2   3   4   5   6