Koje destinacije smo tražili u Google pretraživaču u 2018. godini?

Svako putovanje počinje odabirom destinacije, i informisanjem o samoj destinaciji, šta sve treba znati, posetiti ili kako…