Marija Matijević, predsednica UTAS-a

Nedavno je u Beogradu osnovano još jedno udruženje turističkih agencija kao reakcija na nagomilane probleme sa kojima…