Pametna tehnologija u borbi protiv bacanja hrane

Prema podacima Ujedinjenih nacija, jedna trećina ukupno proizvedene hrane u svetu, oko 1,3 milijarde tona, baci se…