Turistička taksa postaje standard, osnovni razlog prekomerni turizam

Za mnoge destinacije turistička taksa je obavezna, turisti su upoznati sa svim regulativama i obavezama oko toga,…