4. međunarodna konferencija iz oblasti turizma BITCO u Beogradu

0

Od 23. do 24. marta održaće se  4. Beogradska međunarodna konferencija iz oblasti turizma BITCO – Belgrade International Tourism Conference.

Nakon uspešnih međunarodnih konferencija o turizmu, u Beogradu se održava BITCO konferencija čija je ovogodišnja tema turizam nasleđa. Pošto je 2018. godina proglašena Evropskom godinom kulturnog nasleđa, Visoka turistička škola strukovnih studija iz Beograda se ove godine priključila aktuelnom trendu sa temom Turizam nasleđa: koncepti, prakse, razvoj.

Kulturni turizam i posebno turizam nasleđa predstavlja najznačajniji segment savremenog turizma. To je naročito važno za socio-ekonomski aspect, finansijsku podršku za očuvanje, promociju i omogućavanje nezavisnosti u organizaciji kulture. Pored toga, važna je i mogućnost povećanja popularnosti kulturnih atrakcija i lokalnih zajednica podizanjem svesti o vrednosti znamenitosti i kulturnih dobara, dok interesovanje za različitim aspektima lokalnih autentičnosti povećava reaktiviranje i revitalizaciju određenih autohtonih tradicija koje su gotovo zastarele. BITCO 2018 predstavlja priliku da se razmotre postojeći koncepti definicije i paradigme u turizmu u cilju naglasavanja svih dobrih strana ovog specifičnog tipa turizma.

Među govornicima iz inostranstva biće i ugledni predavači i stručnjaci, kao Ajlin Orbašli sa Oksford Bruks Univerziteta iz Velike Britanije, Daniela Angelina Jelinčić sa Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba, Stiven Bojd sa Ulster Univerziteta iz Belfasta iz Velike Britanije, Janiv Poria sa Univerziteta Ben-Gurion u Izraelu i Kajl Milman sa Denjub Univerziteta u Kremsu iz Austrije.

Učesnici konferencije podeliće svoja iskustva stečena tokom dugogodišnjeg  rada na poslovima zaštite i prezentacije srpske kulturne baštine, izdvajajući glavne probleme ali i pozitivne primere koji pomažu u razvijanju ovog bitnog segmenta nacionalnog turizma.

Share.

Comments are closed.