Destinacijski menadžment i manifestacioni turizam – put uspešnog pozicioniranja destinacije na globalnoj turističkoj mapi

0

Vojvodina i Budva kao primeri dobre prakse u destinacijskom menadžmentu

Turističko tržište je specifično jer se na njemu zadovoljavaju potrebe ljudi za odmorom, rekreacijom, zabavom i razonodom.  To dalje uslovljava pojavu brojnih privrednih i neprivrednih subjekata; a kako bi proizvod i usluge koje oni plasiraju na tom tržištu bili adekvatni, sve njihove aktivnosti moraju biti promišljene i sinhronizovane. Kada se uz to sagleda dinamika promena uslova, sve veća konkurentnost i raznolikost potreba samih turista, lako se uviđa da moderno poslovanje u turizmu donosi sve više izazova. Stručnjaci tvrde da je ključ u dobro realizovanom destinacijskom menadžmentu, bez koga se sve teže može zamisliti uspešno poslovanje u turizmu 21. veka. Ali, da bi se dobro sproveo, najpre se, kažu oni koji već posluju u skladu sa principima ove vrste menadžmenta u turizmu, mora dobro razumeti.

-Destinacijski menadžment je usklađena saradnja svih turističkih i zainteresovanih činilaca u okruženju, koja obuhvata sve faze turističkog razvojnog ciklusa: uravnoteženu investicionu politiku, zaštitu okoline i kulturnog blaga, produktivno upravljanje, upravljanje ljudskim resursima i obrazovanje, ispitivanje tržišta, promociju i podršku plasmanu (marketing), upravljanje i kontrolu kvaliteta, ali i odgovornost za što organizovanije odvijanje receptive, kao i sadržaj poseta i odmora na određenoj destinaciji, objasnila je Nataša Pavlović, direktorka Turističke organizacije Vojvodine.

Destinacijski menadžment i manifestacioni turizam – put uspešnog pozicioniranja destinacije na globalnoj turističkoj mapi

Valjano upravljanje destinacijom, dakle, podrazumeva profesionalno planiranje, saradnju različitih sektora i partnerskih grupacija, kontrolisanu implementaciju i redovno revidiranje i evaluaciju rezultata. Sveukupnost i usklađenost tih procesa put je do uspeha. U slučaju Vojvodine, upravljanje destinacijom podrazumeva kontinuirani proces u kome MSP sektor, turističke kompanije, vlada, kao i svi drugi zainteresovani subjekti utiču na razvoj destinacije, kako bi se ostvarila zajednička vizija budućnosti Pokrajine. Akcenat je, dakle, na uključivanju svih onih koji zajedničkim radom mogu da realizuju ciljeve i ostvare konkurentnost destinacije.

Pri realizaciji ciljeva koji se postavljaju strategijom destinacijskog menadžmenta i ostvarivanju konkurentnosti destinacije, kao jedan od sve perspektivnijih oblika turizma javlja se manifestacioni turizam, već proveren u praksi pojedinih destinacija. Zašto? Turističke manifestacije su mogućnost da turisti uz odmor dožive nova iskustva, običaje, specifične programe i ponudu koja je izvan svakodnevnih zbivanja u turističkoj destinaciji u kojoj borave ili za koju nisu ni znali. Manifestacije tako predstavljaju nove, specifične turističke proizvode koje daju unikatnost i autentičnost pojedinim destinacijama, utiču na poboljšanje kvaliteta turističke ponude i stvaranje novog imidža.

Istorijske manifestacije, manifestacije hrane i pića, festivali muzike i kulturne manifestacije, poslovne i turističke manifestacije…sve one mogu da doprinesu formiranju turističke ponude i strategije razvoja, ne samo pojedinih destinacije, već i regija i zemalja u celini. Kako? Tako što: zadržavaju turiste koji već borave u turističkoj destinaciji; dovode nove turističke potrošače, utiču na „turiste povratnike“, koji žele da vide nešto novo u već poznatoj destinaciji. Vojvodina, na primer, ima preko 1000 manifestacija u toku cele godine. Posebno značajna je „Exit“, koji pokazuje kako se manifestacijskim turizmom prevazilaze granice nacionalnog i regionalnog.

– Exit festival je bez sumnje doprineo većoj prepoznatljivosti Novog Sada, Vojvodine i Srbije na evropskoj turističkoj karti. Naravno da i druge velike manifestacije doprinose istom, kao i velike konferencije. Zapravo na takvim događajima vi imate veliki broj ljudi koji imaju priliku da borave u destinaciji i van same manifestacije. Za to vreme oni upoznaju ljude, ruše se predrasude, barijere i tako nastaje priča, doživljaj iskustvo koje turisti dalje prenose svojim prijateljima, porodici, kolegama. Na taj način zapravo turizam spaja ljude, zemlje, nacije, dodala je Nataša Pavlović.

Destinacijski menadžment i manifestacioni turizam – put uspešnog pozicioniranja destinacije na globalnoj turističkoj mapi

Dobar primer u našem regionu može biti Budva koja u svom manifestacionom kalendaru ima dešavanja koja privlače turiste iz celog regiona, pa i Evrope.
–U poslednjih nekoliko godina njenoj vidljivosti doprinose upravo manifestacije, koje su njen svojevrsni brend. Jedna od njih je recimo međunarodna manifestacija „Karnevalske majske večeri“, koja je ove godine otvorila predsezonu, i kao najveći karneval u Jugoistočnoj Evropi, okupila više od 1200 učesnika iz zemalja regiona, Ukrajine, Rusije, Italije, Moldavije, Albanije. Posebno vrednost naše ponude predstavljaju brojne fešte sa lokalnim običajima i gastronomskom ponudom. To je sjajna prilika da turistima ponudite i pokažete nešto autentično, nešto zbog čega će poželeti da opet dođu, jer znaju da tu vrstu doživljaja mogu imati samo ovde, a ne na bilo kojoj drugoj turistički profilisanoj destinaciji.  Sa aspekta broja i raznolikosti turista koji dolaze u Budvu, posebno su značajne velike muzičke manifestacije, kao što su „Sea Dance“ i „Montenegro Oktoberfest“. Sva ta i brojna druga dešavanja Budvu čine atraktivnom i poželjnom turističkom destinacijom tokom cele godine, objasnio je Mladen Franović, v.d. direktora Turističke organizacije Budve koja je u toku protekle sezone, ali i postsezone zabeležila veće posećenosti stranih turista nego prethodnih godina.

Vojvodina i Budva upravo su primeri kako se kreativnom i smelom vizijom postepeno dolazi do promišljene i održive strategije, koja kada se realizuje, turistima pruža kompletan užitak, a njihovim turističkim delatnicima na čelu sa turističkim organizacijama obećava njihov povratak i nove posetioce destinacije, što je najbolje merilo uspešnosti. Upravo destinacijski menadžment može biti alfa i omega tog uspeha.

Share.

Comments are closed.