Gastronomija Italije osnova turizma zemlje

0

Italija je poznata po vrhunskoj hrani i piću, pa je Nacionalna agencija za turizam u ovoj zemlji sprovela istraživanje u kojoj meri gastronomija zausta utiče na turizam i posećenost zemlje.

Nacionalna agencija za turizam Italije pokrenula istraživanje u kome bi se pripremio izveštaj o uticaju hrane i vina na turizam ove zemlje. Rezultati istraživanja su iznenadili sve, pa i samu turističku organizaciju.

Hrana je i inače veliki pokretač turizma i privrede svake zemlje, pa prema podacima iz 2017. godine, 223 miliona evra je potrošeno na hranu i vino od strane stranih turista što je povećanje od 70 % u odnosu na 2013. godinu. Istovremeno, ukupna turistička potrošnja po turisti je porasla  samo  za 18,4 %, gde je jedan od četvoro turista u Italiji izrazito motivisan hranom i vinom, u procentima 22,3% domaćih i 29,9% stranih turista. U praksi to izglda ovako: strani gosti koji su Italiju posetili motivisani hranom i vinom trošili su oko 150 evra dnevno na te proizvode i usluge vezane za njih. Najvažnija strana tržišta u ovom tom delu turističkih prihoda su Sjedinjene Države, Velika Britanija, Švajcarska, Austrija,  Francuska, Kanada i Brazil.

U Evropskoj uniji Italija je svakako zemlja sa najviše nagrada u oblasti gastronomije  i prehrambenih proizvoda, kao i sa najviše proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom. Od ukupnog broja 293 proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom, Italija je prva u Evropi, sa 245 Francuska na drugom mestu, dok je na trećem Španija, sa 190. Ove tri zemlje učestvuju sa 54% u ukupnom broju zaštićenih prehrambenih proizvoda od svih zemalja Evropskoj uniji.

 

 

Share.

Comments are closed.