Page 1 - TU! 23
P. 1
Broj 23 TU! / 2017. Specijalizovani magazin za turizam i ugostiteljstvo ISSN 2334-8828 Broj 23 / TU! Specijalizovani magazin za turizam i ugostiteljstvo l 2017. l Besplatan primerak Tema broja: KONGRESI – TURIZAM ILI PRAVA INDUSTRIJA Jelovnik: RESTORAN SENT ANDREA, ZEMUN Kulturni turizam: U MILANO KOD KARAVAĐA Svetski putnik: HAKUNA MATATA-ZANZIBAR Adrenalin: NEBO JE OTVORENO ZA SVE
   1   2   3   4   5   6