Izuzetni rezultati turističke sezone 2014.

0

Prema podacima Gradskog zavoda za informatiku i statistiku grada Beograda u 2014. godini promet turista u Beogradu je 716.534, što je 12% povećanje ukupnog broja gostiju u odnosu na prethodnu godinu.

U strukturi turista, promet od 128.093 su domaći, a 588.441 inostrani turisti, što je za 6% povećanje domaćih, a 14% stranih turista.

Ukupan broj noćenja je 1.498.133, od čega je 365.272 noćenja domaćih i 1.132.739 inostranih turista. Ukupan broj noćenja je u porastu za 6%, a inostranih turista za 11%.

 TOP 5 – Najbrojniji turisti su iz:

1. Hrvatske-38.638 / u povećanju 20%

2. Nemačke- 37.105 / u povećanju 6%

3. Slovenije – 36611 / u padu 8%

4. Turske 36.537 / u povećanju 53% i

5. Bosne i Hercegovine – 29.670 / u porastu 7%.

Takođe, uz ovu informaciju zanimljivo bi bilo pomenuti i najveće poraste dolazaka turista u Beograd, a nezavisno o ranangiranju istih: Izraelci su u porastu od 143%, Kinezi 61%, Portugalci 34% i Poljaci 33%.

Share.

Comments are closed.