Kako se pravi dobar akcioni plan koji vodi pravo do uspeha?

0

Nakon perioda godišnjih odmora, i povratka na posao, neophodno je napraviti detaljan plan, odnosno, sveobuhvatnu strategiju koja će nas voditi do realizacije cilja.

Planiranje predstavlja naš pokušaj da budućnost dovedemo u sadašnjost kako bismo mogli da uradimo nešto konkretno za nju i pripremimo adekvatne mere kada se pojave određene prepreke, u cilju njihovog prevazilaženja. Svaki akcioni plan mora da sadrži odgovore na sledeća pitanja:

  1. Šta bi sve trebalo da uradimo? (Aktivnost)
  2. Šta nam je sve potrebno i šta nam sve pomaže? (Resursi)
  3. Ko će to uraditi? Ukoliko deo aktivnosti možemo delegirati na druge (Zaduženje)
  4. Do kada bi određene stvari trebalo uraditi? (Rok)

Pored ovih neophodnih odgovora, “Mapa uspeha” preporučuje i nekoliko kontrolnih pitanja da biste bili sigurni u svoj akcioni plan, a to su:

  1. Da li imam jasnu sliku kako “plan bitke” treba da izgleda?
  2. Koliko sam do sada bio uspešan u planiranju?
  3. Gde sam do sada grešio prilikom izrade plana?
  4. Da li razmišljam strateški ili samo taktički?
  5. Da li imam rezervni plan, tj. “plan B”?

Ukoliko imamo jasne odgovore na prethodno pomenuta pitanja sigurni smo da je naš akcioni plan dobar i da sada aktivnosti u smeru realizacije cilja mogu da počnu. Od čega još zavisi akcioni plan i kada je vreme za tehniku “minut pre poletanja”, pročitajte ovde.

Share.

Comments are closed.