Mapa najrizičnijih i najbezbednijih zemalja za putovanje

0

International SOS i Control Risks objavili su u kojim zemljama je najrizičnije, a u kojima najbezbednije putovati. Travel Risk Map 2017 prikazuje nivo prisustva zdravstvenog i bezbednosnog  rizika u svakoj zemlji sveta, od ekstremnog do neznatnog.

Najopasnije zemlje za boravak, obeležene crvenom bojom, su Sirija, Irak, Jemen, Avganistan, Gvajana, Saudijska Arabija, Severna Koreja i 12 afričkih zemalja. Nasilni kriminal ili terorizam predstavlja značajan direktan ili indirektan rizik za turiste u tim zemljama.

Narandžastom bojom obeležene su zemlje visokog rizika, što znači da su nasilje, protesti i nebezbednost prisutni periodično. Reč je o većini afričkih zemalja, Mongoliji, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Gruziji, delu jugoistočne Azije, Boliviji i Venecueli. Interesantno je da su od cele Evrope u ovu grupu uvrstili Kosovo.

U zemlje srednjeg rizika ubrojane su Latinska Amerika, pet zemalja Južne Amerike, Saudijska Arabija, Maroko, Egipat, delovi Centralne i Južne, kao i cela Istočna Evropa. U ovoj grupi našla se i naša zemlja. Najsigurnije zemlje za putovanje su Kanada, SAD, Čile, Urugvaj, Južnoafrička Republika, Švedska, Norveška, Finska, Italija, Španija, Grčka, Nemačka, Velika Britanija, Austrija, Češka, Holandija, Belgija, Švajcarska…

U zemlje sa brzorastućim rizikom ubrojane su Brazil, Argentina i zemlje Azije, među kojima se našla i Rusija.

Share.

Comments are closed.