• Pravo da rešavanjem slagalice osvoje nagrade imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji.
  • Jedan učesnik može poslati prijavu, sa svojim podacima i ostvarenim vremenom, samo jednom i to isključivo u svoje ime. Ukoliko učesnik pošalje više prijava u obzir će se uzeti samo prijava koja je prva primljena. Sa jednog računara/pametnog telefona/tablet računara/jedne IP adrese,može rešavati slagalicu samo jedan učesnik. Oni učesnici koji su rešavali slagalicu u periodu do 31. marta, a zatim do 10. aprila 2016. godine nemaju pravo učešća.
  • Učesnici su saglasni da Priređivači nagradne igre (Simple Media doo i predstavništvo AirFrance u Beogradu) njihove lične podatke obrađuju za potrebe ove nagradne igre i da ih čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
  • Nagradna igra počinje u utorak, 15. novembra u 12:00, a završava se 19. decembra u 23:59:59 časova.Osam učesnika koji slagalicu reše za najkraće vreme u odnosu na ostale učesnike osvajaju: 1. mesto – Jack Russel vintage bag; 2. i 3. mesto – Air france – blue vintage bag; 4., 5. i 6. mesto – Vintage – Concorde – nož za otvaranje pisama; 7. i 8. mesto – Air France – putni neseser.
  • Po završetku nagradne igre na stranici nagradne igre (http://tumagazin.rs/nagradna-igra) biće objavljena imena učesnika koji su osvojili nagrade. Oni će takođe biti obavešteni slanjem emaila na adresu elektronske pošte koju su učesnici uneli u formular za prijavljivanje.