Najposećeniji gradovi na svetu

0

Kad je reč o Evropi, najposećeniji su redom London, Pariz, Istanbul, Barcelona, Amsterdam, Milano, Rim, Beč, Prag i Dublin…

Bangkok je najposećenija destinacija u svetu po broju međunarodnih posetioca prema rezultatima godišnje analize Mastercard Global Destination Cities Index koja donosi popis 132 najposećenija grada iz celog sveta. Ova studija pruža uvid u broj posetioca u 2016. godini kao i prognozu za rast u 2017., ali i uvid u najbrže rastuće gradove te u način na koji ljudi putuju i troše na putovanjima širom sveta.

Najposećeniji gradovi na svetu – Najposećenije su azijske i evropske metropole

Pet najposećenijih destinacija u 2016. su azijski i evropski gradovi. Nakon Bangkoka s 19,41 miliona posetioca koji su prenoćili u gradu, sledi London s 19,06 miliona posetilaca. Na trećem je mestu Pariz s 15,45 miliona posetilaca, a potom slede Dubai s 14,87 i Singapur s 13,11 miliona posetilaca. Očekuje se da će svi ovi gradovi u 2017. ostvariti rast broja posetilaca.

Najposećeniji gradovi na svetu

Najposećeniji gradovi na svetu / Bankok

Celokupna lestvica 10 najposećenijih destinacija u 2016. godini:

Bangkok – 19,41 miliona
London – 19,06 miliona
Pariz – 15,45 miliona
Dubai – 14,87 miliona
Singapur – 13,11 miliona
New York – 12,70 miliona
Seul – 12,39 miliona
Kuala Lumpur – 11,28 miliona
Tokio – 11,15 miliona
Istanbul – 9,16 miliona

U prvih 20 odredišta nalaze se i Hong Kong, BarcelonaAmsterdamMilano, Taipei, Rim, Osaka, Beč, Šangaj i Prag. Kad je reč o Evropinajposećeniji su redom London, Pariz, Istanbul, Barcelona, Amsterdam, Milano, Rim, Beč, Prag i Dublin.

Gradovi pokreću privredni rast

Index pokazuje da je rast međunarodnih putovanja i potrošnje na putovanjima u najposjećenijim destinacijama veći od rasta svetskog BDP-a te su za najveći deo ovih gradova upravo putovanja i turizam postali ključna komponenta privrednog rasta. Naime, globalno je BDP rastao 21,8 posto od 2009., a potrošnja međunarodnih posetioca u istom se razdoblju povećala za 41,1 posto te je više od polovine najposećenijih destinacija zabeležilo rast potrošnje konzistentan ili veći od rasta BDP-a. Predvodnik je Dubai u kojem potrošnja turista čini 30,3 posto BDP-a. Dubai predvodi i lestvicu destinacija prema iznosu potrošnje – čak 28,50 milijardi američkih dolara, a nakon njega slede New York s 17,02 milijardi te London s 16,09 milijardi.

Najposećeniji gradovi na svetu

Najposećeniji gradovi na svetu / Pariz

Najposećeniji gradovi na svetu – 10 destinacija po potrošnji međunarodnih turista u 2016. godini (u milijardama američkih dolara):

Dubai – 28,50
New York – 17,02
London – 16,09
Singapur – 15,69
Bangkok – 14,08
Pariz – 12,03
Tokio – 11,28
Taipei – 9,91
Seul – 9,38
Barcelona – 8,90

prvih 20 odredišta po potrošnji nalaze se i Miami, Madrid, Los Angeles, Kuala Lumpur, Sydney, San Francisco, Hong Kong, Istanbul, Šangaj i München.

Azija i Bliski istok postaju sve važniji elementi globalne ekonomije

Razlike među prvih 10 najposećenijih i prvih 10 najbrže rastućih destinacija ukazuju na to da se destinacije u azijsko-pacifičkoj regiji te na Bliskom istoku profilišu kao odredišta budućnosti i sve važniji elementi globalne ekonomije. Najveći rast beleže Osaka (24 posto), Chengdu (22,7 posto) i Colombo (20,3 posto). Celokupna lestvica 10 destinacija koje beleže najveći rast broja turista od 2009. do 2016. godine:

Osaka – 24,0%
Chengdu – 22,7%
Colombo – 20,3%
Abu Dhabi – 18,9%
Jakarta – 18,2%
Tokio – 17,7%
Hanoi – 16,4%
Rijad – 15,9%
Lima – 15,2%
Taipei – 14,5%

Najposećeniji gradovi na svetu

Najposećeniji gradovi na svetu

Bukurešt na 18. mestu s rastom od 10,4 posto te Lisabon na 20. mestu s rastom od 10,2 posto su jedini evropski gradovi među 20 najbrže rastućih destinacija. Rast broja turista u razdoblju 2009.-2016. u Evropi, između ostalih, beleže i Sofija (9,4), Varšava (9,4) i Budimpešta (8,6).

Turisti većinom putuju radi razonode, a potrošnja značajno varira s obzirom na destinaciju
U 20 najposećenijih gradova više turista putuje zbog razonode, osim kad je reč o Šangaju u koji gotovo polovina (48,4%) posetioca dolazi poslovno. S druge strane, u Kuala Lumpur čak 92,2% turista dolazi radi odmora. Turisti u restoranima najviše troše u Seulu (47,7% potrošnje na putovanju), Istanbulu (33,6%) te u Pragu (29,3%), a na kupovinu više troše kad su u Londonu (46% potrošnje na putovanju), Osaki (43,4%) ili Tokiju (43,1%). Smeštaj može biti najveći trošak pri poseti Parizu (44,8% potrošnje na putovanju), Milano (40,4%) i Rim (40,4%). Zahvaljujući odličnim sistemima prevoza, na ovu stavku najmanji uvid u potrošnji odlazi u Londonu (4,3%), Singapuru (4,6%) te u Hong Kongu (4,6%).

Photos: Pixabay
Share.

Comments are closed.