Odgovorni turizam, šta sve treba da znate

0

Turizam se povećava i širi na globalnom nivou, sa sve većim brojem turista koji značajno utiču na prirodu, resurse i lokalne zajednice. Nikad nije bilo važnije razmišljati o načinu putovanja, sredstvima koje koristimo i odgovornosti koju preuzimamo na sebe.

Poslednjih par godina preko milijardu turista je putovalo širom planete, i taj broj se rapidno povećava. Osnovni imperativ svakog putnika jeste razvijanje svesti o zdravom, održivom turizmu, o tome da jedini znak koji treba da ostavi iza sebe, bude isključivo pozitivan znak. Principi odgovornog i održivog turizma podrazumevaju sve akcije koje turisti mogu preduzeti u cilju smanjenja negativnih efekata na mestima koja se posećuju, izazivajući što manje uticaja na društveno i prirodno okruženje, pri čemu se ispunjavaju lokalne ekonomske potrebe uz održiv kulturni integritet.

Termin „odgovorni“ turizam, obično se koristi na individualnom nivou. To podrazumeva donošenje odluka koje podržavaju dugovečnost turizma na određenoj lokaciji, pri čemu se poštuje životna sredina i poboljšava kvalitet života lokalnog stanovništva, odluka koje se tiču isključivo nas samih. Ovo znači i pokušaj da se razume lokalna kultura i sačuva okolina, bilo da se putuje sa organizacijama koje omogućavaju zajednicama da imaju benefite od posete, bilo da se putuje u sopstvenoj režiji gde se ne ugrožavaju lokalne strukture. Početak odgovornijeg turizma podrazumeva malo promišljanja i malo više planiranja. Nekoliko saveta da postignete tu pozitivnu razliku:

  • Obavite istraživanje, izaberite agencije i aranžmane koji imaju podršku u lokalnoj zajednici.
  • Izaberite zelenije opcije, pronađite hotele koji recikliraju i koriste obnovljive izvore energije, i imaju minimalam uticaj na okolinu.
  • Pokušajte sa domaćim smeštajem, provedite neko vreme sa domaćinom, upoznajte ga i iskusite njegov način zivota.
  • Čuvajte vodu, izbegavajte bespotrebno trošenje vode, besmislena duga kupanja.
  • Podržavajte lokalne zajednice, kupujte namirnice i suvenire od lokalnih prodavaca, ne u međunarodnim lancima.
  • Poštujte različitosti, poštujte sve regionalne kuture i religije, kao i običaje.

Ekonomski prosperitet, socijalna uključenost, mir i razumevanje, očuvanje kulturne i životne sredine, sve to je neophodno da se oblikuje budućnost turističke industrije. Naše je pravo, a i obaveza da se uključimo i budemo deo toga.

Share.

Comments are closed.