“Otkrivanje Balkana” u SKC-u

0

U petak 27.novembra, sa početkom u 18:30 časova, Galerija SKC-a na Novom Beogradu biće mesto gde će Sanja Lazarević Radak održati predavanje.

“Ovo predavanje posvećeno je predstavama Balkana u engleskim i američkim putopisima devetnaestog veka. Polazeći od pretpostavke da je Balkan otkriven slučajno, na putu za Indiju, autorka traga za stereotipima o ovom delu sveta koji su do danas prisutni u javnom diskursu. Balkan se prepoznaje kao “evropska Afrika”, “terra incognita”, „drugo lice Evrope“, ali i prostor kojim vlada svojevrsni, poluorijentalni šarm i “egzotični” erotski naboj. Devetnaestovekovni izveštaji diplomata, novinara i ratnih izveštača postali su inspiracija za nastanak popularnog teksta o „ukletom polustrvu“, “zemljama dinastičkih intriga”, “mračnom delu evropskog kontinenta”. U poslednjoj deceniji devetnaestog veka, knjige o Balkanu štampaju se u zavidnim tiražima i nude jeftinu zabavu. Diskursi koji su uspostavljeni u devetnaestom veku, zatvaraju Balkan u sliku nepromenljivog dela sveta kojem je moguće pristupiti interdisciplinarno – kroz književnu kritiku, antropološki ili ih sagledati kroz prizmu postkolonijalne kritike i postmodernih geografija” – reči su domaćina ovog događaja.

Share.

Comments are closed.