Oxford Economics: Air Serbia će podržati 100.000 radnih mesta

0

Prema najnovijim prognozama britanske konsultantske kuće “Oksford ikonomiks”, Er Srbija, nacionalna avio-kompanija Republike Srbije će u 2016. godini podržati 100.000 radnih mesta širom Srbije i ostvariti doprinos nacionaloj privredi vredan milijardu dolara. 

Er Srbija će u 2016. omogućiti zaposlenje za 13.230 ljudi i doprineti srpskoj privredi sa 210 miliona dolara obavljajući svoju osnovnu delatnost. Analizom podataka, dobija se da je Er sRbija direktno zaslužna za 1.650 radnih mesta u srbiji, da indirektno podržava 5.450 radnih mesta kroz nabavku proizvoda i usluga, kao i 6.310 dodatnih radnih mesta koje podržavaju zaposleni Er Srbije kroz domaću potrošnju. Studija predviđa da će tokom 2016. ova avio-kompanija u Srbiju dovesti oko 550.000 stranih posetilaca, čija bi potrošnja na smeštaj, hranu, rekreaciju i druge turističke aktivnosti ukupno mogla iznositi 810 miiona dolara, što je jednako prodršci 87.000 radnih mesta. Unapređenje vazdušnih veza između Srbije i ostatka sveta, prema proceni Oksford Ikonomiksa znači ekonomsku korist u visini od 640 miliona dolara.

Dane Kondić, generalni diretor Er Srbije je ovim povodom izjaivo da je doprinos Er Srbije nacionalnoj ekonomiji i tržištu rada veoma značajan i da je njihov zadatak da ovaj doprinos u godinama koje slede učine još većim.

Share.

Comments are closed.