Prvi Starbaks kafić gde možete naručiti na znakovnom jeziku

0

Kompanija Starbaks otvorila je svoj prvi kafić u kom ne samo da možete naručiti na znakovnom jeziku, već se u njemu u potpunosti komunicira znakovnim jezikom.

Starbaks je u Vašingtonu otvorio prvi kafić u kom su zaposleni potpuno ili delimično gluve osobe, koje vrlo dobro znaju znakovni jezik. Osobe sa posebnim potrebama, u ovom slučaju sa oštećenjem sluha, na ovaj način mogu uzeti aktivno učešće u društvu, samostalno i dostojanstveno. To je prvi kafić te vrste u Americi, a nalazi se u blizini Univerziteta Gallaudet, institucije koja se brine o ljudima koji imaju ovakve probleme.

Sam kafić je osmišljen tako da na neki način glorifikuje i poštuje kulturu gluvih i nagluvih osoba, a uniforme zaposlenih imaju izvezene simbole firme i imena na znakovnom jeziku. Iako je namena ovog kafića da ugosti i zaposli gluvoneme ljude, on je otvoren za sve, a ukoliko neko ne poznaje znakovni jezik, može se zaposlenima obratiti preko tableta.

 

Share.

Comments are closed.