Direktor YUTA, Aleksandar Seničić

0

O načinu funkcionisanja Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) i odnosu državnih institucija razgovarali smo sa Aleksandrom Seničićem, direktorom ove asocijacije.

TU!: Na samom početku kažite nam nešto više o YUTA

AS: Nacionalna asocijacija turističkih agencija YUTA ove godine proslavlja 60 godina postojanja. Ona je bila zamišljena kao poslovno udruženje turističkih agencija bivše Jugoslavije i odatle i ime – Jugoslovensko udruženje turističkih agencija. Od raspada SFRJ promenila je naziv, ali smo ostavili skraćenicu YUTA koja je postala prepoznatljivo ime  u turizmu. Naš slogan je sigurnost putovanja,  jer smo se opredelili da, pre svega, radimo u interesu putnika, pa tek onda turoperatera i turističkih agencija. U ovom trenutku naša asocijacija ima 300 članica i najveći deo organizovanog turističkog prometa se obavlja preko naših agencija, čak 92 ili 93%. Za sada još uvek nismo uspeli, ali nadamo se da će to biti u skorijoj budućnosti, da opet dobijemo javna ovlašćenja koja smo nekad imali, a tu pre svega mislim na obaveznost članstva u YUTA za obavljanje turističke delatnosti.

Glavni cilj je da što više zaštitimo tržište, struku i povećamo bezbednost putnika. Jedna od najznačajnijih vrednosti naše asocijacije je arbitražni sud YUTA koji je ustanovljen pre 12 godina i presuda našeg suda je izvršna sudska presuda koja je obavezujuća za sve članice. Na našu veliku sreću, svake godine je sve manje pritužbi na rad turističkih agencija što znači da naše članice ulaze u period stabilnog poslovanja sa poštovanjem kvaliteta usluge. Naši izvršni organi vrlo aktivno rade. Skupština objedinjuje 300 agencija članica, Upravni odbor je sačinjen od 19 članova i sastaje se jednom mesečno i ima neka izvršna ovlašćenja. Svi pravilnici i regulative koje smo usvojili  dovode do visokog kvaliteta usluge i zaštite putnika. Takođe, tu je i 11 odbora koji se bave svim specifičnostima rada turističkih agencija u raznim oblastima – omladinskim i đačkim turizmom, aviosaobraćajem, reciptivnim i emitivnim turizmom…

TU!: Čini se da ste zadovoljni radom asocijacije. Šta još nedostaje?

AS: Ono što je neophodno u ovom trenutku je da nam se omogući da više utičemo na proces dodeljivanja licenci i uređivanje okruženja u kom rade agencije. Važno je napomenuti da smo mi jedina asocijacija iz ovog dela Evrope koja je od 2012. godine članica Evropske asocijacije turističkih agencija i turoperatera – najprestižnijeg tela u turizmu Evropske unije i predsednik Upravnog odbora YUTA Zoran Arsenović i ja se nalazimo u izvršnom bordu direktora te asocijacije. Na izvoru smo svih informacija i to je jako značajno.

TU!: Koliko vam pomaže država?

AS: Za sada nemamo nikakvu pomoć od države. Ukoliko ostane tako plašim se da nećemo moći da produžimo članstvo u evropskoj asocijaciji. Nadamo se da će biti razumevanja od strane države,  jer je naše učešće u ovom evropskom telu od izuzetnog značaja i donosi dobrobit kompletnom srpskom turističkom tržištu.

TU!: Na koji način YUTA utiče na promovisanje srpskog turizma?

AS: Učestvujemo kroz kontinuirani rad i saradnju sa lokalnim turističkim organizacijama, Turističkom organizacijom Beograda i Srbije. Ja sam član Upravnog odbora TOB-a, pridruženi član Upravnog odbora TOS-a. Dakle, imamo vrlo aktivnu i tesnu saradnju. Turističke proizvode promovišu turističke organizacije, a prodaju se preko turističkih agencija. Odbor za receptivni turizam YUTA obuhvata pedesetak agencija koje se bave izradom programa za dolaske i u tom segmentu smo u poslednje dve godine postigli značajne rezultate, pre svega na podizanju kvaliteta i formiranju ozbiljnog turističkog proizvoda. U 2014. godini imamo povećanje od 20% u odnosu na prošlu godinu i nadamo se da će se taj trend nastaviti.

Share.

Comments are closed.