SITCON 2018 konferencija

0

SITCON 2018, Singidunum International Tourism Conference, je međunarodna konferencija iz oblasti turizma i hotelijerstva, i biće održana na Univerzitetu Singidunum 12. oktobra 2018. godine.

Konferencija SITCON 2018 održava se 4. put, a glavna tema ovogodišnjeg okupljanja je „Kultura, nasleđe i razvoj turizma“. Cilj konferencije pružanje  naučnog doprinosa u oblasti kulturnog turizma kao važnog i održivog proizvoda turističke destinacije. Evropska Unija i Savet Evrope proglasili su 2018. godinu „Evropskom godinom kulturnog nasleđa“, a konferencija će promovisati osnove neophodne za što bolje razumevanje ideje kulture, kulturnih vrednosti, kulturnih različitosti i njihove održivosti u turizmu.

SITCON 2018 je odlična prilika za razmenu ideja i predstavljanje najboljih praksi među naučnicima i stručnjacima iz različitih oblasti, kao i predstavnicima javnog i privatnog sektora, što se odnosi na turističke agencije, sve organizatore putovanje, hotele i sve segmente društvene segmente koji se bave ugostiteljstvom i turizmom.

Teme SITCON 2018 konferencije su: Osnove razvoja kulturnog turizma, Kulturni turizam i održivi razvoj, Kulturne vrednosti – raznolikost i nasleđe u turizmu, Materijalni i nematerijalni resursi kulturnog turizma, Kultura i nasleđe – komparativna i konkurentska prednost turističke destinacije, Kulturno nasleđe i marketing turističke destinacije, Kulturni turizam i razvoj turističke privrede, Kulturni turizam – verska putovanja i hodočašća, Informaciono komunikacione tehnologije u kulturnom turizmu, Smart destinacije i kulturni resursi destinacije, Kultura i turističko vođenje, Multikulturalnost i hrana kao nematerijalno kulturno nasleđe, Kulturno i arheološko nasleđe u turizmu, Finansijski mendžment u kulturnom turizmu, Kultura, turizam i sport, Jezik struke u kulturnom turizmu.

 

Share.

Comments are closed.