Šta morate da znate ako se bavite ugostiteljstvom u 2018. godini

0

Kada je ugostiteljstvo u pitanju, trendovi mogu biti kratkotrajni, dnevno aktuelni i trajni. Predstavljamo vam nove svetske trendove u hotelijerstvu, ostati u poslu više nije dovoljno, treba evoluirati i konstantno se unapređivati. Posebnu pažnju treba obratiti na stvaranje novih turističkih trendova koji proizilaze iz sve različitijih potreba i zahteva modernih turista.

Millennials kao gosti

Prema istraživanjima, očekuje se da će Millennials (turisti starosti od 18 do 35 godina) predstavljati gotovo 50% svih turista do 2025. godine. Sve kompanije moraju definisati svoje strategije poslovanja zasnovane na osobinama i navikama ove demografske grupe. Oni zaista puno putuju, spontani su i vole međusobne interakcije na internetu, a ukoliko su zadovoljni uslugom, rado će pohvaliti i podeliti svoje iskustvo na društvenim mrežama.

Super tehnička podrška

Gotovo svi gosti danas vrlo rado i vrlo komforno koriste sve benefite koje im internet pruža. Svi koji pružaju ugostiteljske usluge moraju biti sigurni da su im ponude korisne, ažurirane i dostupne online.  Turisti očekuju da im bude na raspolaganju moderna i visokokvalitetna oprema i stručno osoblje kao podrška.

Uticaj međunarodnih posetilaca

Možda i najbitniji faktor je mogućnost da se usluga adekvatno pruži i omogući na brojnim jezicima, posebno prilagođena kulturi i jedinstvenim potrebama međunarodnih turista.

Posvetiti posebnu pažnju zdravlju i blagostanju

Opšte poznata stvar je da svi vode računa o zdravlju i teško je u današnje vreme naći neki ozbiljniji turistički centar koji nije opremljen fitnes i spa centrima ili bazenima. Međutim, turisti pomeraju standarde očekujući neke nove inovativne i drugačije metode za opuštanje.  Uz mogućnost odabira organske i zdrave ishrane, novi trendovi uključuju i osvetljenja koja podstiču energiju, moderne prečišćivače vazduha, vitaminske kupke, kao i mnoga druga rešenja. Eko terapija i duge šetnje po prirodi postaju sve popularnije.

Posebna pravila samoodrživosti

Ekološka svest i praksa postaju norme, svi se sada usredsređuju na obnovljive izvore energije i javnu štednju resursa. Svi savremeni objekti opremljeni su sistemima za alternativno korišćenje energije i reciklažu, sve je podređeno štednji koja ne utiče na kvalitet usluga.

Nove uloge i zaduženja zaposlenih

Kako se sve češće turisti prijavljuju digitalno, putem aplikacija ili veb sajtova, ostavlja se prostor koji omogućava da se osoblje usredsredi na ličniji odnos sa klijentom. Tom prilikom se umesto na prijavu i tehničke detalje, puna pažnja usmerava na gosta, njegove potebe i zahteve.

Promovisanje destinacija

Ekspanzija društvenih mreža dovela je direktno do toga da su svi hoteli i ugostitelji morali da se aktivnije uključe u samopromociju i promovisanje destinacija i sadržaja. Pored aktivnog reklamiranja mnogi su iskoristili u svojoj kampanji i fotografije i tvitove koje su ostavili posetioci. Ovaj vid reklamne kampanje, gde se koristi ovakav materijal, zaista neposredno i lično utiče na krajnje korisnike i izuzetno je popularan.

Mogućnost delovanja i otklanjanje štete u realnom vremenu

U slučaju gde je gost nezadovoljan uslugom, on se vrlo lako može požaliti na svim društvenim mrežama na kojima je aktivan i tom prilikom može naneti realnu štetu. Ugostitelji i  hotelijeri moraju biti spremni da brzo reaguju i u neposrednoj komunikaciji sa klijentima otklone eventualne nedostatke kao i da putem javnih foruma i  time što će uvek biti dostupni na internetu pomognu da se održi pozitivan odnos i obezbede buduće rezervacije.

Uvođenje jedinstvenih poklona, akcija i drugih znakova pažnje

Treba pronaći način kako se razlikovati, s obzirom na brojne brendove koji dominiraju. Kao vid samopromocije i održivosti među konkurencijom, koriste se aktivnosti kao što su promocije vina u lokalnim barovima, postavljanje interaktivnih digitalnih panoa i displeja, kao i deljenje manjih i dopadljivih poklona sa simbolima hotela ili restorana.

Ugostiteljstvo i turizam su u razvoju i postaju ozbiljna privredna grana na koju se može računati. To takođe potvrđuje i činjenica da je jedan od hotelijera trenutno u Beloj Kući.

Share.

Comments are closed.