TripAdvisor postaje nova društvena mreža za ljubitelje putovanja

0

TripAdvisor planira da lansira internet stranicu i mobilnu platformu posle koje će postati najveća društvena mreža za ljubitelje putovanja u svetu.

Nova društvena mreža TripAdvisor-a ima za cilj da proširi zajednicu van sfere putovanja, i da uključi sve poznate izdavače, kao što su Nacionalna Geografija, Conde Nast Traveller i ostale koje će na novoj socijalnoj platformi da dele zanimljiv i edukativan materijal.

Kao i kod svih društvenih mreža, članovi/putnici će moći da prate i da ostvaruju konekcije sa ostalim članovima ili sadržajem preko kog će dobijati sve neophodne informacije za putovanja.

TripAdvisor ima trenutno oko 661 milion ocena i komentara, a svi novi članovi će moći da dele apsolutno sve, uključujući slike, snimke i tekstove, kao i predloge putovanja sa ostalim članovima, proširujući tako zajednicu ljubitelja putovanja i druženja.

Share.

Comments are closed.