U turističkim agencijama 58 radnika “na crno”

0

Inspekcija rada sprovelaprošle nedelje pojačan nadzor u 252 turističke agencije na teritoriji cele Srbije u kojima su inspektori zatekli 58 zaposlenih koji su radili “na crno”.

Poslodavci sa tim radnicima nisu imali zaključene ugovore o radu niti su ih prijavili na obavezno socijalno osiguranje, saopštio je Inspektorat za rad navodeći da su zbog prekršaja u oblasti radnih odnosa inspektori podneli 23 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Inspekcija rada je zbog utvrdjenih nepravilnosti u turističkim agencijama donela ukupno 132 rešenja, 51 u oblasti radnih odnosa i 81 u oblasti bezbednosti zdravlja na radu, kao i četiri rešenja o zabrani rada na radnom mestu zbog ugrožene bezbednosti i zdravlja zaposlenog.

Inspektori su juče, takodje, kontrolisali i bezbednost na radu pa su inspektori zbog nepravilnosti u tom domenu podneli sedam zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv poslodavaca.

Pored toga, Inspektorat za rad je juče vršio nadzor u Subotici, Bačkoj Topoli i Malom Iđošu kod poslodavaca koji se bave različitim delatnostima.

U Severnobačkom okrugu nadzorom je obuhvaćeno 74 poslodavca, kod kojih su inspektori zatekli 12 zaposlenih koji su radili “na crno”.

Zbog utvrdjenih prekršaja na teritoriji tog okruga, ispektori rada su podneli pet zahteva za pokretanje prekršajnog postupka u oblasti radnih odnosa dok su u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu podneli dva zahteva.

Inspekcija rada je zbog utvrdjenih nepravilnosti kod poslodavaca na teritoriji Severnobačkog upravnog okruga donela devet rešenja, od toga tri u oblasti radnih odnosa i šest u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Kada je u pitanju oblast bezbednosti i zdravlja na radu inspektori su ispitivali električne instalacije, uslove radne okoline na radnom mestu, osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, donošenje akata o proceni rizika na radnim mestima, vodjenje propisanih evidencija iz bezbednosti i zdravlja na radu.

Rešenja o zabrani rada na radnom mestu izrečena su zbog neosposobljenosti zaposlenih za bezbedan i zdrav rad.

U oblasti radnih odnosa utvrdjene su nepravilnosti su se uglavnom odnosile na zaključenje ugovora o rad, na odmor u toku rada i raspored rada u nedelji, kao i na propisane elemente ugovora o radu i elemente osnovne zarade.

Share.

Comments are closed.