Naš magazin je posvećen turizmu i ugostiteljstvu u Srbiji i regionu.

Naš cilj je da pomognemo i unapredimo turizam i ugostiteljstvo u našoj zemlji i da prenesemo najbolja iskustva iz sveta, ali i opišemo ono što svet može naučiti od nas.

Namenjeni smo vlasnicima, menadžerima i zaposlenima u hotelima, restoranima, kafeima, wellness centrima, turističkim organizacijama i agencijama. Iako je TU Magazin B2B orijentacije, nas čitaju i profesori i studenti, novinari i istraživači, svetski putnici i svi ljudi dobre volje i neukrotivog duha.

Želimo da spojimo ljude, ideje, male porodične firme i velike biznise: povezujući hotele i ugostiteljske objekte sa dobavljačima, agencije sa destinacijama, a sajmove sa izlagačima i posetiocima.

Naš magazin je specijalizovano, štampano izdanje uravnoteženog (magazinskog i oglašivačkog) sadržaja.

Izlazi periodično na dva meseca, modernog je dizajna i praktičnog formata. Tiraž je 8000 primeraka.

TU Magazin izdaje izdavačko preduzeće YOYO SPIN D.O.O. iz Beograda.

TU MARKETING

TU Magazin se distribuira kontrolisano i besplatno na sledeće načine:

  • Direktnom i personalizovanom dostavom, ugostiteljskim objektima u Beogradu i Srbiji
  • Preko proverenih distributera pića iz cele Srbije
  • Ličnom dostavom top menadžmentu velikih stranih i domaćih firmi, banaka, osiguravajućih društava, kao i raznim proizvođačima iz branše koja je povezana sa sektorom turizma i ugostiteljstva
  • Poštom stranim i domaćim firmama iz unutrašnjosti, kao i turističkim organizacijama

Kako biste se obratili direktno ciljnoj grupi na raspolaganju Vam je oglašavanje u štampanom izdanju TU Magazina i na web portalu www.tumagazin.rs.

Za Vas možemo pripremiti najpovoljnije pakete, koji uključuju oba medija, bilten, kao i društvene mreže.

Zatražite našu ponudu putem e-maila: marketing@tumagazin.rs