TURIZAM
0

„Take a Look“, Azerbejdžan

Azerbejdžan je izuzetno egzotična zemlja, ima naftu, ima more, a zovu je i Zemlje vatre. Ljudi su gostoprimljivi, dobri domaćini,…

Parnokonvekcijski aparati Rational Atlantida Boutique Hotel
0

Kosovka devojka Uroša Predića

Predavanje pod nazivom „Kosovka devojka Uroša Predića: između epa i mita“ održaće se u Konaku kneginje Ljubice u Beogradu, 19.…