24.3 C
Belgrade
nedelja, maj 26, 2024

Crna Gora uvodi aplikaciju za evidentiranje broja turista

U Programu ekonomskih reformi koji treba da bude završen do 2024. godine svi turisti u Crnoj Gori biće evidentirani u mobilnoj aplikaciji čime će se smanjiti „siva zona“

Ova nova mera podrazumeva unapređenje sistema evidencije boravka turista u Crnoj Gori kroz povezivanje Registra boravaka stranaca i Centralnog turističkog registra zajedno sa izradom mobilne aplikacije za prijavu gostiju.

Ova aplikacija za cilj ima da obezbedi preduslov da se evidentiraju tačni i ažurni podaci o ostvarenom turističkom prometu. Ovi podaci podrazumevaju broj i strukturu gostiju u ugostiteljskim objektima, broju ostvarenih noćenja i tačno vreme boravka.

Plan je da se ova nova platforma završi najkasnije do 2024. godine, na taj način značajno će se doprinijeti efikasnijem radu nadležnih institucija u smislu bolje naplate boravišne takse, poreza, povećanja prihoda od turizma i drugo što u krajnjem za rezultat ima pozitivan uticaj na budžet Crne Gore, navodi se u ovom dokumentu.

- Sponzorisano -
- Sponzorisano -
- Sponzorisano -
- Sponzorisano -