14.7 C
Belgrade
petak, februar 23, 2024

Turizam i pravo na Bečkom univerzitetu

Turistički sektor sa više od 50.000 kompanija i 330.000 zaposlenih predstavlja značajan deo austrijske privrede koji podleže kako nacionalnim tako i međunarodnim pravnim propisima. S ciljem da ponudi mogućnost kvalifikacije u obe oblasti Bečki univerzitet će od zimskog semestra 2022/23. godine uvesti postdiplomske studije turizam i pravo

Sadržaj programa se kreće od zakona o hotelima i ugostiteljstvu, preko zakona o putovanju i vazdušnom saobraćaju do zakona o porezima i taksama. Pored toga deo programa su poslovno upravljanje i turistički marketing čime se pokrivaju višestruki aspekti kompleksne materije „turizam i pravo“.

„Turistički sektor u Austriji je u 2019. godini ostvario dodatu vrednost od 29 milijardi evra, dakle 7,5 odsto bruto domaćeg proizvoda“, objašnjava Helmut Ofner, naučni rukovodilac novog univzitetskog kursa. Fokus je na povezivanju teorije i prakse. Studije obuhvataju 60 bodova ESPB (Evropski sistem prenosa i akumulacije bodova) i završavaju se zvanjem master prava.

Studije se mogu apsolvirati u dva semestra ili četiri semestra za one koji su zaposleni. Program je predviđen za osobe koje su zaposlene u turizmu ili se interesuju za tu oblast. Posebno se orjentiše ka advokatima, notarima, zaposlenima u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, turističkim agencijama, kompanijama za prevoz putnika i organizatorima kongresa i festivala.

Fotografija:  © WienTourismus/Paul Bauer

- Sponzorisano -
- Sponzorisano -
- Sponzorisano -
- Sponzorisano -